cikkek

A misztikus hazaérkezés

Érezted már, hogy jó lenne valahol máshol lenni? Ott, ahol igazán otthon érezheted magad. Valyon hol lehet ez a hely? Merre van? Létezik egyáltalán?

Igen. Létezik. És hogy hol, az tőled függ. Ahol a figyelmed, ott vagy te is. Ahová figyelsz, ott meglelheted. Még csak keresned sem kell.

Egyetlen dolgod van csupán, elfogadni ezt a tényt. Ehhez viszont el kell lazulnod és éberen, jó szívűen, mély bizalommal, szeretettel és türelemmel, el kell engedned, minden zavaró érzelmedet és gondolatodat.

Hogy igazi otthonra találj, előbb fel kell ismerned a tényt, hogy mindíg mindenhol otthon vagy!

Az isteni gondviselés

Az isteni gondviselés

 

   A mindenütt jelenvaló. Gondoskodó, elfogadó, kiáradó, szerető. Érezd, ahogyan betölti a lényedet, és mindent, ami körülötted tapasztaható.

   Egyetlen igét, egyetlen szót ismer csupán; VAN. A létezés, a mindenség, frequenciája ez. E kijelentéssel, e kinyilatkoztatással rezeg, időtlen idők óta.

Egyszer egy nagy jóginak, az imaház elől ellopták a papucsát, mire a tanítványa jajveszékelésben és szidalmazásokban tört ki. A mester csak ennyit mondott: -Istenben elveszve? Badarság. Minden rendben van!

   Bármi is történjék veled, a szeretteiddel vagy bárhol a világban, tudnod kell, hogy így van rendjén. Okkal történik minden, alávetve magát Isten akaratának. Hogy hozzá még egy lépéssel közelebb kerülj, hogy még jobban tapasztald őt, nem tehetsz mást, mint hogy elcsendesedsz, eloszlatva minden kétejed.

   Érezd őt, látsd meg őt, tapasztald őt! Tanúld meg becsűlni azt, amid van! A hálával pedig teremtsd magad - mindent jobbá! Értékeld és élvezd a világot, mert bizony mennyek országa ez, áldás ha belátod! S dolgaid szentté válnak, mint tenmagad. Világod igazi élő fény, hát elfogadd! :)

A fényben élek, a fényben lélegzem, a fényben nevetek és majdan halok meg, veletek.

Munka az egon

Munka az egon

FIGYELEM - ELKÜLÖNÜLÉS - ELENGEDÉS

 

   Fgyelem, vagyis azonosítás kell először. Ismerd fel az egó, azaz a személyiség alapvető tulajdonságait magadban és másokban! Ezután vizsgáld meg azt, hogy hogyan is hat ez rád és hogy tulajdonképpen miből - mikből táplálkozik!

   Elkülönülés, azaz távolságtartás kezd kialakúlni, ha felismeréseid pontosak. Példáúl: Mivel felismerted azt, hogy az egresszivítás bármilyen megjelenő formája romboló és életellenes, így a részedről elhatárólódás veszi kezdetét, a harag minden nemű fajtájától.

   Elengedés. A fent említett két egymást követő módszer gyakorlásakor, kialakúl egyfajta távolság közted és az egód között. Te, mint tapasztaló, már nem önmagadként, hanem már mint önmagad egy része, érzékeled az egódat, illetve annak egy, vagy több aspektusát egyszerre. -Itt fontos mindvégig (és egyre többet) a tapasztalóra és nem az ítélkezőre figyelni, hiszen mint tudjuk az ítélkező énünk az egó, amitől szabadúlni próbálunk.- Ekkor már nincs más dolgunk, mint természetesen és a lehető leglazábban elfogadni, csúnyábbik énünk feloldódását. Légy türelmes, de mindíg kemény és határozott önmagaddal szemben, másokkal pedig együttérző - megértő lény és gyakorolj, ami    

Az emberi lény médiumítása

   A hétköznapi médiumítás igen érdekesen, látszólag tőlünk függetlenűl történik.

Szokások, beidegződések és ösztönös vagy tudattalan cselekedeteink biztosítják az állandóan ismétlődő mentális zavarainkat. Az ilyen tompább - ritínszerű tudatállapotokban auránk energetikája olyan alacsony rezgésküszöböket is érint, ahol az adott frequenciának megfelelő éterikus élőlények, könnyedén hozzáférhetnek az alany különböző aurarétegeihez, így akár behatolva egészen a lélekig.

A szélsőséges esetekben, ezek durva és nagyon káros befolyásoltságot okozhatnak. Alakítják érzelmi és gondolati világunkat.

   Az elementál (növény vagy állat jellegű) lényektől, egészen a halott szellemi vagy démoni entitásokon át, bármi beférkőzhet energia rendszerünkbe, így befolyásolhatják, illetve betegíthetik a fizikai testünket is.

   Van azomban a médumitásnak egy pozitívabb - egészségeseb, kifejezetten hasznos változata is.

Ezt álltalában az ihletettségben, az elragadtatásban vagy a meditatív tudatállapotokban éljük át.

Az előbbivel ellentétben, ennek szinte kivétel nélkül a tudatában vagyunk amikor megtörténik. Sőt, ki - ki a maga módján elő is idézheti ezt az emelkedett állapotot. Ilyen a  zenehallgatás, a meditáció vagy a szerelem is. Ezen alkalmakkor az átlagosnál magasabb rezgéseknek köszönhetően, képessé válunk a tisztább energetikájú lények érzékeklésére - megtapasztalására, esetleges befogadására. 

   Ők az angyalok, a buddhák és a legkülönbbfélébb fénylények, kiknek száma végtelen, mint maga a tér.

*Megjegyzés: Az alacsony rezgés életenergiát szabadít fel, adott esetben elvon, pusztít.

Ennek elletéteként a magas rezgés sűrít, összetart, alkot.      

Mi az az ÉLET?

Mi az az ÉLET?

 

 

   Látomás, érzés, fantázia vagy esetleg a végtelenbe hosszan elnyújtózó szenvedés, aminek csak a halál szabhat véget? Vajon miért létezik és mi az értelme?

  

   Ha egy autóról meg akarod tudni, hogy milyen, hát nincs más választásod, meg kell tanulnod vezetni. A különböző típusokhoz persze különböző tudás is dukál. Ülj csak be egy Merci után egy Trabiba és megérted. Az érdekes az, hogy mindkettő, sőt minden fajta autó elvisz az egyik helyről a másikra…

 

   Na már most, -és itt jön a bökkenő- miért elégedett és elégedetlen ki-ki a maga „járművével”???

 

   Ha az életedet nem te irányítod, hát mondd meg nekem, hogy kiknek adod át ezt a lehetőséget?

Mondd meg nekem, miért teszed ezt? Jó ez így?

Colors