A hétköznapi médiumítás igen érdekesen, látszólag tőlünk függetlenűl történik.

Szokások, beidegződések és ösztönös vagy tudattalan cselekedeteink biztosítják az állandóan ismétlődő mentális zavarainkat. Az ilyen tompább - ritínszerű tudatállapotokban auránk energetikája olyan alacsony rezgésküszöböket is érint, ahol az adott frequenciának megfelelő éterikus élőlények, könnyedén hozzáférhetnek az alany különböző aurarétegeihez, így akár behatolva egészen a lélekig.

A szélsőséges esetekben, ezek durva és nagyon káros befolyásoltságot okozhatnak. Alakítják érzelmi és gondolati világunkat.

   Az elementál (növény vagy állat jellegű) lényektől, egészen a halott szellemi vagy démoni entitásokon át, bármi beférkőzhet energia rendszerünkbe, így befolyásolhatják, illetve betegíthetik a fizikai testünket is.

   Van azomban a médumitásnak egy pozitívabb - egészségeseb, kifejezetten hasznos változata is.

Ezt álltalában az ihletettségben, az elragadtatásban vagy a meditatív tudatállapotokban éljük át.

Az előbbivel ellentétben, ennek szinte kivétel nélkül a tudatában vagyunk amikor megtörténik. Sőt, ki - ki a maga módján elő is idézheti ezt az emelkedett állapotot. Ilyen a  zenehallgatás, a meditáció vagy a szerelem is. Ezen alkalmakkor az átlagosnál magasabb rezgéseknek köszönhetően, képessé válunk a tisztább energetikájú lények érzékeklésére - megtapasztalására, esetleges befogadására. 

   Ők az angyalok, a buddhák és a legkülönbbfélébb fénylények, kiknek száma végtelen, mint maga a tér.

*Megjegyzés: Az alacsony rezgés életenergiát szabadít fel, adott esetben elvon, pusztít.

Ennek elletéteként a magas rezgés sűrít, összetart, alkot.      

Colors